Śledź nas na:Doradztwo metodyczne

Doradztwo metodyczne – pomoc i nakłanianie nauczycieli do stosowania wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z doradcą wykrywanie błędów, stawianie diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.


Zakres treści doradztwa (zespoły):

 • Zespół informacji naukowych z dyscyplin kierunkowych, psychologiczno – pedagogicznych, które warunkują wykonywanie funkcji opiekuńczych, wychowawczych.

 • Informacje, które są wynikiem własnych doświadczeń, wiedzy doradcy z obserwacji, praktyki.

 • Zespół informacji wyjaśniających, motywacyjnych, które są kierowane do nauczyciela, wynikających z obserwacji lub projektowania działań na różnych szczeblach.

 

Wizytator metodyk (1975 r.):

 • Pomoc nauczycielom w realizacji zadań kształcenia i wychowania przez praktyczne uświadomienie istoty i nierozerwalności celów.

 • Wprowadzenie młodych nauczycieli do zawodu poprzez instruktaż i konsultacje.

 • Wpływanie na rozwój form pracy, różnicowanie ich w zależności od diagnozy, potrzeb i możliwości zespołu uczniowskiego.

 • Inspirowanie dyrektorów i rad pedagogicznych do podejmowania inicjatyw na rzecz kształtowania wartościowych, lokalnych systemów dydaktyczno – wychowawczych.

 

Funkcje:

Doradcza:

 • konferencje metodyczne

 • konsultacje

 • praca zespołów samokształceniowych

Motywacyjno – stymulacyjna:

 • poszukiwanie nowych rozwiązań

 • konferencje przedmiotowo – dydaktyczne

 • odczyty pedagogiczne

 • praca zespołów samokształceniowych

Informacyjno – organizatorska:

 • przekazywanie informacji na temat polityki oświatowej

 • przekaz wiedzy teoretycznej innych krajów

Kontrolno – oceniająca:

 • programowanie działań

 • ocena jakości pracy nauczycieliZobacz także