Śledź nas na:Rys historyczny zawodu nauczyciela

Nauczyciel:
- wychowawca, instruktor, wykładowca, profesor, pedagog, lektor, guwerner, korepetytor, mentor;
- to specjalność zawodowa, odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej w instytucjach oświatowo – wychowawczych.
Chiny:
 • Nauczycielem mógł zostać każdy, kto osiągnął pewien poziom wiedzy.

 • Trójstopniowy egzamin

 • Konfucjusz - „król nauczycieli”; promował nowy sposób myślenia, szerzył wiedze na temat kultu rodziny, promował zależność od rodzica, jak i władcy.

 • Kobiety nie były poddawane nauce (kobieta wykształcona to kobieta niemoralna).


Indie:

 • Kasty (bramini, książęta, rycerze, siudrowie).

 • Nauczają kapłani.

 • Bramini narzędziem boskiej potęgi.

 • Księgi rytualno – teologiczne podstawą kształcenia braminów.

 • Celem wychowania – asceta.


Grecja:


 • Sparta:

 • Nauczycielem każdy dorosły.

 • Wychowanie dla państwa.

 • Wychowanie wojskowe.

 • Pogarda dla niewolników.

 • Nie dbano o wychowanie umysłowe.

   

 • Ateny:

 • Wychowanie w służbie muz.

 • Pedagog – niewolnik.

 • Niska pozycja nauczyciela.

 • Arystoteles – ojciec dydaktyki.

 • Sztuka nauczania jako dar.

 • Sofiści – nauczyciele etyki


Rzym:

 • Literatorzy – nauczyciele pisania i czytania.

 • Marek Fabiusz Kwintylian.

 • Nauczyciele zwolnieni z podatków, służby wojskowej.


Średniowiecze:

 • Dekadencja umysłowa.

 • Kościół decyduje kto ma nauczać i czego.

 • Pierwsze uniwersytety.

 • Szkolnictwo chrześcijańskie.

 • Szkoły katedralne i parafialne.

 • Wychowanie rycerskie.


Renesans:

 • Wzorzec nauczyciela – erudyty.

 • Szkoły innowiercze.

 • J. A. Komeński – ojciec dydaktyki.

 • Szkoły jezuickie.


Wiek XX

 • Pajdocentryzm.

 • Nauczyciel wykształcony pedagogicznie.

 • Wykształcenie i przygotowanie do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych (lata 60-te).

 • Nauczyciel badacz (lata 90-te).


Kto jest nauczycielem?


 1. Nauczyciele realizujący proces dydaktyczno – wychowawczy:

   

  przedszkola, oddziały przedszkolne dla 6-latków, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, policealne, kolegia,szkoły specjalne, biblioteki szkolne, centra kształcenia ustawicznego.


 1. Wychowawcy:

   

  w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczo – wychowawczych, w domach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w placówkach resocjalizacyjno – wychowawczych i rewalidacyjnych, pedagodzy szkolni.

   

 2. Specjaliści wspomagający proces nauczania i wychowania:

   

  psychologowie i pedagodzy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, szkołach, logopedzi, doradcy zawodowi, bibliotekarze.Zobacz także