Śledź nas na:Pedeutologia - geneza

Orientacje pedeutologiczne:

 

 1. Osobowościowa – czynności nauczania i wychowania zależne od cech osobowych nauczyciela.

   

  Przedstawiciele:

  J. W. Dawid – ojciec polskiej pedeutologii. rozpatruje powołanie.

  Z. Mysłakowski – przyjmuje kontaktowość, talent pedagogiczny.

  Kreutz – wprowadza pojęcie zdolności sugestywnej, traktuje jako zdolności wrodzone.

  S. Baley – zdatność wychowawcza – zbiór cech umożliwiających i ułatwiających wychowanie innych; krytykuje koncepcję cech idealnych.

   

 2. Pozytywistyczna – pytanie o sprawność operacyjną nauczyciela, zwracanie uwagi na mechanizm adaptacji jako skuteczną drogę poznania, nabywania sprawstwa zawodowego.

   

 3. Humanistyczna – dobra edukacja nauczycieli jest procesem indywidualizowania osobowości.

 

Orientacja osobowościowa:

 • Inspiracją tego podejścia były teorie biologiczno – psychologiczne, fenomenologiczne, pedagogika i nurt nowego wychowania.

 • Językiem jest język psychologii – indywidualność, subiektywność, wczucie, misja lub powołanie.

   

Orientacja pozytywistyczna (technologiczna):

 • Pojęcie dobrego nauczania łączone z fachowością.

 • Kopiowanie strategii działań dobrych nauczycieli.

 • Opracowanie wykazu specjalnych kompetencji nauczycieli.

 • Kwalifikacje to sprawności bezpośrednio użyteczne w działaniu.

 • Likwidacja pojęcia wartości.

 

Orientacja humanistyczna:

 • Opozycja przeciwko nauczycielowi – technologowi.

 • Dobry nauczyciel to przede wszystkim człowiek.

 • Wiedza specjalistyczna jest podstawowym warunkiem kompetencji.

 • Kształcenie nauczycieli ma być procesem stawania się nauczycielem.

 

Model nauczyciela

 • Etosowy punkt widzenia na zawód nauczyciela.

 • Model profesjonalisty.

 • Model refleksyjnego praktyka (refleksyjne profesjonalista).Zobacz także