Śledź nas na:Stres w zawodzie nauczyciela

Stres – nieswoista reakcja organizmu na stawiane mu wymagania.

Na stres składają się:

  • warunki obiektywne

  • indywidualne strategie pokonywania stresu

 

Stres dzieli się na:

  • biologiczny – zespół zmian fizjologicznych o charakterze przystosowawczym mających na celu obronę przed czynnikami szkodliwymi (pocenie, żołądek, czerwienienie się, trzęsące ręce). Definicję stresu biologicznego wymyślił Seley.

  • psychologiczny – są to zmiany w psychologicznych mechanizmach regulacyjnych i czynnościach pod wpływem różnego rodzaju trudności

 

Eustres – stres pozytywny, objawy: np. Mobilizacja, odpieranie zagrożenia.

 

Dystres – chroniczny, prowadzący do komplikacji np. kiedy zagrożenie, przeciążenie jest długotrwałe, przybywa czynników szkodliwych, organizm traci umiejętność samoregulacji.

 

Reakcje:

  • fizjologiczne – wzmożona aktywność serca i układu krążenia, zaburzenia trawienia, zwiększone napięcie mięśni.

  • psychiczne – podwyższona uwaga i szybkość reakcji, zwiększona zdolność percepcji w związku z oczekiwanymi wydarzeniami, uczucie podniecenia i napięcia, lęk, trema lub wesołość

 

Przyczyna stresu u nauczycieli jest ilość podejmowanych decyzji oraz stany konfliktowe.

 Zobacz także