Śledź nas na:Awans w zawodzie nauczyciela

Czy nauczyciel powinien awansować?

 • system awansu zastąpił w 2000 r. system stopni specjalizacji zawodowej

 • stopnie specjalizacji zawodowej są atutem w zdobywaniu awansu zawodowego

 • związany jest z systemem wynagrodzeń nauczycielskich

 

Podstawy prawne:

 • Rozdział 3a Karta Nauczyciela

 • Artykuły 7-10 Ustawy z 18.02.2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 03.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

 • Ustawa z dnia 15.07.2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela – weszło w życie 13.08.2004 r.

 

Fazy osiągania rozwoju zawodowego:

 

Faza kształcenia zawodowego:

 • praktyka w szkole

 • studia nauczycielskiej

Faza adaptacji zawodowej:

 • nauczyciel stażysta

 • nauczyciel kontraktowy

Faza dojrzałości zawodowej:

 • nauczyciel mianowany

Faza mistrzostwa zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

 • profesor oświaty

 

 1. Stażysta (9 miesięcy) – rozmowa kwalifikacyjna przed komisją, 2 lata pracy w szkole

 2. Kontraktowy (2 lata 9 miesięcy) – egzamin przed komisją egzaminacyjną, 1 rok pracy w szkole

 3. Mianowany (2 lata 9 miesięcy) – ocena dorobku, uzyskanie akceptacji komisji

 4. Dyplomowany

 5. Profesor oświaty (20 lat pracy, w tym co najmniej 10 lat jako dyplomowany)Zobacz także