Śledź nas na:Rozwój zawodowy nauczyciela

Rozwój zawodowy nauczyciela:

 • proces, którego pomyślny przebieg uwarunkowany jest zdolnością i gotowością do stałego podnoszenia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podwyższania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych, działania społeczno – zawodowego.

   

 • ustawiczne podnoszenie własnych umiejętności, doświadczeń, kwalifikacji, wiedzy, dzielenie się swoimi doświadczeniami i korzystanie z doświadczeń innych.

   

 • poszukiwanie nowych rozwiązań medycznych, rozwój osobowości – tworzenie wizerunku dobrego nauczyciela i człowieka

   

 • otwieranie się na potrzeby uczniów i rodziców

 

Faza wzorów metodycznych:

 • poszukiwanie i odtwarzanie gotowych schematów działania

 • posługiwanie się gotowymi scenariuszami zajęć, narzędziami kontroli, zestawami ćwiczeń

 

Faza refleksji krytycznej:

 • dostrzeganie błędów

 • poszukiwanie przyczyn sukcesów i niepowodzeń

 

Faza twórczości:

 • nowatorskie i niestandardowe działania

 • samoocena praktyki pedagogicznej

 • modyfikowanie sposobów działania

 

 

Koncepcja rozwoju profesjonalnego wg J. Butler'a:

 • rozwinięta struktura analizy osobowej dla wyciągania wniosków

 • docenianie roli refleksji

 • wiązanie treści i procesów przedmiotu nauczania z doświadczeniem

 • umiejętność sprzedania wiedzy

 • dystans wobec programu nauczaniaZobacz także