Śledź nas na:Rozwój zawodowy nauczyciela

Rozwój – proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty przechodzą od form lub stanów prostszych, mniej doskonałych do form lub stanów bardziej złożonych, doskonalszych pod określonym względem.


Rozwój – socjologia:

 • biologiczny (cechuje ludzi i zwierzęta)

 • kulturowy (charakterystyczny tylko dla ludzi)

 

Rozwój – psychologia:

 • wszechstronny

 • jednostronny

 • wąski

 • szeroki

 • ukierunkowany

 

Rozwój – nauki pedagogiczne:

 • Proces polegający na dokonywaniu się w danym podmiocie określonych zmian ilościowych i jakościowych; jest procesem przemian następujących pod wpływem wzajemnych oddziaływań podmiotów na siebie, czynników wewnętrznych (osobowościowych) i zewnętrznych (środowiskowych).

 

Okresy:

 1. Okres wstępny (przygotowawczy), w którym jednostka nabywa kompetencji bazowych od uniezależnienia się od otoczenia.

 2. Okres pełnej realizacji planów i projektów życiowych oraz oczekiwań społecznych.

 3. Okres schyłkowy, w którym dokonuje się analiza, bilans swojego życia z uwzględnieniem sukcesów i porażek.

 Zobacz także