Śledź nas na:Kształcenie nauczycieli

Psychologizacja – dążenie do unaukowienia pedagogiki i pracy szkolnej oparte na zdobyczach nauk biomedycznych i psychologicznych przełomu wieku.


Stany Zjednoczone – propagowanie pedagogiki Johna Deweya.

Europa – psychologia i pedagogika eksperymentalna, Ruch Nowego Wychowania.

Podstawą tego kierunku są:

  • Badania eksperymentalne i testowe nad zróżnicowaniem indywidualnym dzieci i młodzieży.

  • Rozwój testów.

  • Krytyka szkoły „apsychologicznej”.

  • Hasła szkoły aktywnej.

     

    W kształceniu nauczycieli:

  • Spsychologizowanie – wiedza i kultura psychologiczna podstawą przygotowania zawodowego nauczycieli.

  • Znajomość różnic indywidualnych.

  • Preorientacja zawodowa.

     

  1. Ekonomizacja – oparcie pracy szkoły na zasadach naukowej organizacji pracy.

     

    Scientific management (F. Taylor) – idea naukowego zarządzania i naukowej organizacji pracy, zmierzała do podwyższenia wydajności pracy poprzez stwarzanie odpowiednich warunków pracy, przez eliminację zbędnych czynności pracownika i ustalenie tych najefektywniejszych, które w najkrótszym czasie zapewniają najwyższą wydajność.

     

    Kierunek administracyjny (H. Fayd, M. Weber) – tworzenie struktur organizacyjnych z jasno określonymi zadaniami, czynnościami pracownika przy zachowaniu ogólnych zasad racjonalnej organizacji pracy: podział pracy, hierarchia, autorytet, dyscyplina itd.

     

    Human relation (E. Mayo) – wydajność pracy zależy od stosunków międzyludzkich.

     

    Kształcenie nauczycieli:

  • Szkoła traktowana jako zakład produkcyjny.

  • Szkoła świadczy usługi oświatowe jak przedsiębiorstwo.

  • Racjonalne wykorzystanie uzdolnień młodzieży.


  1. Cybernetyzacja – polepszenie sprawności nauczania zależy w coraz większym stopniu od zastosowanych środków technicznych.

     

    Dydaktyka nie jest „sztuką” a „technologią” nauczania.

    Zmniejszenie wpływu osoby nauczyciela.

     

  2. Humanizacja i upodmiotowienie

     

    Nawiązanie do human relation.

    Upomina się o człowieka „zagubionego” w tłumie.

    Przywrócenie człowiekowi godności indywidualnej i autentyczności.Zobacz także