Śledź nas na:Kształcenie nauczycieli

Psychologizacja – dążenie do unaukowienia pedagogiki i pracy szkolnej oparte na zdobyczach nauk biomedycznych i psychologicznych przełomu wieku.


Stany Zjednoczone – propagowanie pedagogiki Johna Deweya.

Europa – psychologia i pedagogika eksperymentalna, Ruch Nowego Wychowania.

Podstawą tego kierunku są:

 • Badania eksperymentalne i testowe nad zróżnicowaniem indywidualnym dzieci i młodzieży.

 • Rozwój testów.

 • Krytyka szkoły „apsychologicznej”.

 • Hasła szkoły aktywnej.

   

  W kształceniu nauczycieli:

 • Spsychologizowanie – wiedza i kultura psychologiczna podstawą przygotowania zawodowego nauczycieli.

 • Znajomość różnic indywidualnych.

 • Preorientacja zawodowa.

   

 1. Ekonomizacja – oparcie pracy szkoły na zasadach naukowej organizacji pracy.

   

  Scientific management (F. Taylor) – idea naukowego zarządzania i naukowej organizacji pracy, zmierzała do podwyższenia wydajności pracy poprzez stwarzanie odpowiednich warunków pracy, przez eliminację zbędnych czynności pracownika i ustalenie tych najefektywniejszych, które w najkrótszym czasie zapewniają najwyższą wydajność.

   

  Kierunek administracyjny (H. Fayd, M. Weber) – tworzenie struktur organizacyjnych z jasno określonymi zadaniami, czynnościami pracownika przy zachowaniu ogólnych zasad racjonalnej organizacji pracy: podział pracy, hierarchia, autorytet, dyscyplina itd.

   

  Human relation (E. Mayo) – wydajność pracy zależy od stosunków międzyludzkich.

   

  Kształcenie nauczycieli:

 • Szkoła traktowana jako zakład produkcyjny.

 • Szkoła świadczy usługi oświatowe jak przedsiębiorstwo.

 • Racjonalne wykorzystanie uzdolnień młodzieży.


 1. Cybernetyzacja – polepszenie sprawności nauczania zależy w coraz większym stopniu od zastosowanych środków technicznych.

   

  Dydaktyka nie jest „sztuką” a „technologią” nauczania.

  Zmniejszenie wpływu osoby nauczyciela.

   

 2. Humanizacja i upodmiotowienie

   

  Nawiązanie do human relation.

  Upomina się o człowieka „zagubionego” w tłumie.

  Przywrócenie człowiekowi godności indywidualnej i autentyczności.Zobacz także