Śledź nas na:

Pedeutologia - Artykuły

  • liczba prac:

Doradztwo metodyczne

Doradztwo metodyczne – pomoc i nakłanianie nauczycieli do stosowania wiedzy pedagogicznej w praktyce oraz pożądanego działania w sposób trwały i zorganizowany przez wspólne z doradcą wykrywanie błędów, stawianie diagnozy, a następnie pokonywanie trudności przez działalność profilaktyczną lub terapeutyczną.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dwa modele: - Inicjatywa wychodzi od nauczyciela - Decyduje o tym pracodawca, proponując np. Kursy, studia podyplomowe, szkolenia.

Rozwój zawodowy nauczyciela

Rozwój – proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty przechodzą od form lub stanów prostszych, mniej doskonałych do form lub stanów bardziej złożonych, doskonalszych pod określonym względem.

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

Kwalifikacje zawodowe – ogół wiedzy o zawodach, umiejętności i doświadczenia z pracy warsztatowej jako przesłanki do kwalifikowanego uczestnictwa w społecznym procesie pracy. Przez uwzględnianie fizjologicznych i psychologicznych możliwości osiągnięć pracujących, kwalifikacje określają możliwości pracujących. Powstają one w ścisłym związku ze świadomością odpowiedzialności, postawą wobec pracy i moralna dojrzałością pracownika.

Kształcenie nauczycieli

Psychologizacja – dążenie do unaukowienia pedagogiki i pracy szkolnej oparte na zdobyczach nauk biomedycznych i psychologicznych przełomu wieku.

Rys historyczny zawodu nauczyciela

Nauczyciel: - wychowawca, instruktor, wykładowca, profesor, pedagog, lektor, guwerner, korepetytor, mentor; - to specjalność zawodowa, odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej w instytucjach oświatowo – wychowawczych.